معرفی سربازان بازی جنگهای صلیبی (نیروهای اروپایی)

معرفی سربازان بازی جنگهای صلیبی,سربازان بازی جنگهای صلیبی,معرفی سربازان جنگهای صلیبی,سربازان جنگهای صلیبی,جنگهای صلیبی,جنگ های صایبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
سرباز کماندار:ضعیفترین نیرو-کمترین تجهیزات-رشد سریع-کندن خندق سرباز نیزه دار:ضعیف-کمترین تجهیزات-رشد متوسط-کندن خندق-از بین بردن تجهیزات دشمن گرز دار: قوی-تجهیزات بیشتر-رشد کند-سرعت
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت