داستان افسانه قلعه ها-شاه آرتور

داستان افسانه قلعه ها,داستان بازی افسانه قلعه ها,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
شروع داستان قسمت اول : فتح قلمرو سنگیدر این میان ساکسون ها هم بیکار ننشسته تعدادی کماندار و جنگجوی محلی را نیز به خدمت گرفته اند.ولی سر بدویر و سربازان
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت